slot ewallet slot ewallet slot ewallet slot ewallet slot ewallet online gambling singapore online gambling singapore slot ewallet online slot malaysia mega888 malaysia slot gacor live casino malaysia online betting malaysia viagra malaysia viagra malaysia viagra malaysia What we do - Adasoft Innovation of Retail
ADA What we do

บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 เกิดจากการรวมกลุ่มของวิศวกรซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบ point of sale ที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีในระดับสากลของคนไทย เพื่อจำหน่ายให้กับร้านค้าปลีก โดยเริ่มมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้เครื่องหมายการค้า “AdaPos” (อ่านว่าเอด้าโพส) ตั้งแต่ปี 2000 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านค้าปลีก (Point of sale) ที่สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows) ได้เป็นรายแรกของประเทศไทย และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน