slot ewallet slot ewallet slot ewallet slot ewallet slot ewallet online gambling singapore online gambling singapore slot ewallet online slot malaysia mega888 malaysia slot gacor live casino malaysia online betting malaysia viagra malaysia viagra malaysia viagra malaysia สมาร์ทเฮลธ์แคร์โซลูชั่น - Adasoft Innovation of Retail
Smart Healthcare Solution by adasoft
สมาร์ทเฮลธ์แคร์โซลูชั่น | ระบบการบริหารจัดการศูนย์สุขภาพผู้ป่วยใน | ศูนย์ดูแลผู้ป่วย

ระบบรองรับ การทำงานที่คุมควมการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย และมีความถูกต้องในการจ่ายยา ระบบรองรับสั่งให้ยา ยส.5 และออกฤทธิ์ โดยบันทึกเข้าระบบ HIS หรือเขียนเป็น Doctor Order ส่งให้พยาบาลบันทึกเข้าระบบได้

มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของเภสัชกรห้องยาและเภสัชกรสามารถตรวจสอบรายการที่จ่ายยา และยกเลิกหรืออนุมัติรายการนั้นๆได้

รองรับการแสดงเอกสารใบสั่งยา ซึ่งจะถูกแสดงหน้าตู้จ่ายยาโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการยืนยันรายการยา

พนักงานรับยาหรือพยาบาลห้องยา สามารถไปกดรับยาตามเอกสารใบสั่งยาที่หน้าตู้ได้

ระบบมีการยืนยันสิทธิ์ที่หน้าตู้ก่อนรับยาว่าสามารถรับยาได้หรือไม่เพื่อป้องกันการรับยาผิด มีระบบการยืนยันสิทธิ์โดยสแกนบัตร RFID / สแกนใบหน้า / username & รหัสผ่าน

ตู้จะจ่ายยาโดยระบบเปิด/ปิดช่องฝากยา ในแต่ละช่องแบบอัตโนมัติ

ระบบรองรับทำงานแบบ Could Server / Local Serverได้