slot ewallet slot ewallet slot ewallet slot ewallet slot ewallet online gambling singapore online gambling singapore slot ewallet online slot malaysia mega888 malaysia slot gacor live casino malaysia online betting malaysia viagra malaysia viagra malaysia viagra malaysia ศูนย์อาหาร - Adasoft Innovation of Retail
Food Court by adasoft

ระบบบริหารศูนย์อาหาร | ซอฟต์แวร์ศูนย์อาหาร | ซอฟต์แวร์โรงอาหารทำให้การจัดการศูนย์อาหารง่ายขึ้น ทันสมัย ​​และลดต้นทุนการบริหารด้วยการใช้ระบบ RFID

เหมาะสำหรับศูนย์อาหารหรือศูนย์โรงอาหารในห้างสรรพสินค้า พลาซ่า หรือแม้แต่ในองค์กร เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

โครงสร้างของระบบของซอฟต์แวร์ศูนย์อาหาร / ซอฟต์แวร์โรงอาหารรองรับร้านค้าหลายร้าน การวิเคราะห์การขายแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

ซอฟต์แวร์ศูนย์อาหาร Front-end

o หน้าจอสัมผัสสำหรับการเลือกเมนูหรือเครื่องสแกนบาร์โค้ด

o การจัดการเมนู

o เปิด/ปิดกะ

o การวิเคราะห์การขายแบบเรียลไทม์

o รองรับการชำระแบบไร้เงินสด เช่น พร้อมเพย์ และอาลีเพย์ที่หน้าร้าน

ซอฟต์แวร์ศูนย์อาหาร Back-end

o การจัดการผู้ใช้และการเข้าถึงเมนู

o การจัดการระบบบัตร/RFID ได้แก่ เติมเงิน,คืน,ฝาก,โอนเงิน

o สามารถวางตู้ในศูนย์อาหารเพื่อเติมบัตรและชำระเงินด้วยเงินสด

o สามารถวางเช็คสปอตสำหรับเช็คจำนวนเงินได้

o การจัดการร้านค้าหลายร้าน รวมถึงเมนู ราคา และการจัดการค่าคอมมิชชัน

o ยอดขาย เมนู รายงานร้านค้าต่างๆ