Food Court by adasoft

ระบบบริหารศูนย์อาหาร | ซอฟต์แวร์ศูนย์อาหาร | ซอฟต์แวร์โรงอาหารทำให้การจัดการศูนย์อาหารง่ายขึ้น ทันสมัย ​​และลดต้นทุนการบริหารด้วยการใช้ระบบ RFID

เหมาะสำหรับศูนย์อาหารหรือศูนย์โรงอาหารในห้างสรรพสินค้า พลาซ่า หรือแม้แต่ในองค์กร เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

โครงสร้างของระบบของซอฟต์แวร์ศูนย์อาหาร / ซอฟต์แวร์โรงอาหารรองรับร้านค้าหลายร้าน การวิเคราะห์การขายแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

ซอฟต์แวร์ศูนย์อาหาร Front-end

o หน้าจอสัมผัสสำหรับการเลือกเมนูหรือเครื่องสแกนบาร์โค้ด

o การจัดการเมนู

o เปิด/ปิดกะ

o การวิเคราะห์การขายแบบเรียลไทม์

o รองรับการชำระแบบไร้เงินสด เช่น พร้อมเพย์ และอาลีเพย์ที่หน้าร้าน

ซอฟต์แวร์ศูนย์อาหาร Back-end

o การจัดการผู้ใช้และการเข้าถึงเมนู

o การจัดการระบบบัตร/RFID ได้แก่ เติมเงิน,คืน,ฝาก,โอนเงิน

o สามารถวางตู้ในศูนย์อาหารเพื่อเติมบัตรและชำระเงินด้วยเงินสด

o สามารถวางเช็คสปอตสำหรับเช็คจำนวนเงินได้

o การจัดการร้านค้าหลายร้าน รวมถึงเมนู ราคา และการจัดการค่าคอมมิชชัน

o ยอดขาย เมนู รายงานร้านค้าต่างๆ