Innovation

ร้านค้าปลีกอัจฉริยะ

ร้านค้าปลีกยุคใหม่ที่ทันสมัยในยุคสังดิจิทัล เปลี่ยนโฉมร้านค้าปลีกเดิม ด้วยนวัตกรรมแทนที่พนักงานขาย และสังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริง จากการเริ่มต้นกระบวนการโดยลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการสมัครสามาชิกร้านค้า จนถึงการรับชำระเงิน ประกอบด้วยโซลูชั่นการขายที่เป็นแบบอัตโนมัติด้วยตู้ Vending ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและชำระเงินในเพียงไม่กี่ขั้นตอน การให้บริการในร้านด้วยระบบสแกนใบหน้า การชำระเงินผ่านช่องทางทั้ง QR Code , Alipay หรือบัตรเครดิต รองรับการทำงานสำหรับลูกค้าที่ต้องการบริการตนเอง


สมาร์ทเฮลธ์แคร์โซลูชั่น

ออกแบบให้รองรับเพื่อการเบิกเวชภัณฑ์อัตโนมัติ ที่ช่วยในการบริหารจัดการ ตั้งแต่การนำเวชภัณฑ์ที่ที่มีใช้มาเก็บข้อมูลเป็นสต๊อกในตู้จ่าย โดยการสร้างบาร์โค้ดที่มีอยู่แล้วในการควบคุมทำให้ไม่เกิดการผิดพลาดในการจ่าย สามารถควบคุมและจัดการสต๊อกได้อย่างถูกต้อง และมีความถูกต้องในการจ่ายยา ระบบรองรับสั่งให้ยา ยส.5 และออกฤทธิ์ โดยบันทึกเข้าระบบ HIS หรือเขียนเป็น Doctor Order ส่งให้พยาบาลบันทึกเข้าระบบได้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลากรได้ตรงจุดหมายมากยิ่งขึ้น


ระบบโรงงานอัจฉริยะ

ระบบโรงงานอัจฉิยะ เป็นระบบที่ช่วยคัดกรองบุคคลทั่วไปกับกลุ่มที่เป็นพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันการเข้าออกในบริเวณที่กำหนดไว้ เช่นภายในศูนย์อาหารของพนักงาน ระบบสามารถรับการสแกนใบหน้าและอนุญาตให้เข้าเฉพาะพนักงานได้ ส่วนบุคคลทั่วไปสามารถใช้บริการโดยการแลกบัตรที่ประชาสัมพันธ์ ก่อนเข้าบริเวณสามารถฝากของหรือสิ่งต้องห้ามด้วยระบบตู้ Smart locker ได้ ภายในร้านรองรับการใช้จ่ายได้หลายรูปแบบเช่นตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ระบบการชำระเงินด้วตนเอง หรือการสั่งผ่านตู้ KIOS ได้ 


.

พันธมิตรของเรา

______

.

ลูกค้าของเรา

______

g;h

ข่าวสารน่ารู้

_____

.

สถานีใสใจบริการปรึกษาแพทย์ทางไกล และจำหน่ายยาด้วยตู้ขายยาอันติโนมัติ
เอด้าซอฟท์กับร้านค้าไม่มีพนักงานขายแห่งแรกในไทย

.

ติดต่อขอรับบริการ

______

บริการให้คำปรึกษาทางไลน์กดเพิ่มเพื่อน Line: @adasoft  หรือ email: helpdesk@ada-soft
บริการให้คำปรึกษาทาง Call Center ให้บริการปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18:00 น.
บริการให้คำปรึกษาทาง Hotline สายด่วน นอกเวลาทำการและ
หลังเวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ ถึงเวลา 22:00น.  (M. 081-8196622)
วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา  09:00 – 22.00น. Hotline (M. 081-8196622)
หมายเหตุ: การบริการ Hotline เฉพาะกรณีเร่งด่วนไม่สามารถขายสินค้าหรือรับชำระเงินได้เท่านั้น
บริการให้คำปรึกษาหรือ ตรวจสอบระบบ หรือแก้ไขผ่านเครือข่ายระยะไกล (Remote Access)
บริการตรวจสอบฐานข้อมูล และให้คำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล
อบรมการใช้โปรแกรมที่ บริษัท เอด้าซอฟท์ ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม ตลอดระยะเวลาการทำ MA