slot ewallet slot ewallet slot ewallet slot ewallet slot ewallet online gambling singapore online gambling singapore slot ewallet online slot malaysia mega888 malaysia slot gacor live casino malaysia online betting malaysia viagra malaysia viagra malaysia viagra malaysia Digital Platform - Adasoft Innovation of Retail
AdaPos+ Platform

AdaPos+ Platform

เป็นการ พัฒนา platform เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจของลูกค้าซึ่งในปัจจุบันภายใต้แบรนด์ เอด้าโพสพลัส (AdaPos+) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานได้ในหลายธุรกิจ ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละธุรกิจที่ต่างการเข้าด้วยกันได้ โดยในส่วนของการพัฒนาระบบทางบริษัทมีมาตรฐานและ Framework ในการพัฒนาที่ใช้เป็นหลักการในการพัฒนาให้กับนักพัฒนาทุกคนเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานในการเขียนชุดคำสั่ง (Standard Coding Principle) เพื่อทำให้นักพัฒนาแต่ละคนสามารถทดแทนการทำงานกันได้เพราะมีพื้นฐานการเขียนชุดคำสั่งแบบเดียวกัน และทางบริษัทยังได้ใช้มาตรฐาน CMMi for development (ได้รับการรับรอง level 3)และ Agile processเป็น วงจรหรือขั้นตอนในของการพัฒนาระบบ