adasoft contact us
  • บริการให้คำปรึกษาทาง Line: @adasoft  email: helpdesk@ada-soft.com
  • บริการให้คำปรึกษาทาง Call Center 02-530-1681(Auto) ให้บริการปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18:00 น.
  • บริการให้คำปรึกษาทาง Hotline สายด่วน นอกเวลาทำการ
    • หลังเวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ ถึงเวลา 22:00น. (M. 081-8196622)
    • วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 – 22.00น. Hotline (M. 081-8196622)

 หมายเหตุ: การบริการ Hotline เฉพาะกรณีเร่งด่วนที่ทางร้านไม่สามารถขายสินค้าและชำระเงิน ได้เท่านั้น

  • บริการให้คำปรึกษาหรือ ตรวจสอบระบบ หรือแก้ไขผ่านเครือข่ายระยะไกล (Remote Access)
  • บริการตรวจสอบฐานข้อมูล และให้คำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล