slot ewallet slot ewallet slot ewallet slot ewallet slot ewallet online gambling singapore online gambling singapore slot ewallet online slot malaysia mega888 malaysia slot gacor live casino malaysia online betting malaysia viagra malaysia viagra malaysia viagra malaysia 2GO Objects Recognition - Adasoft Innovation of Retail

2GO Objects Recognition

ADA-2GO Objects Recognition เป็น algorithm ที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้ทีม R&D เพื่อนำมาใช้ในการทำร้านค้าไร้พนักงาน ซึ่งปัจจุบันได้ launch โครงการนี้ขึ้นเป็นร้านค้าแรกในประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อย และได้มีการต่อยอดงานวิจัยมาพัฒนาเป็น sBox ที่เป็นตู้อัจฉริยะที่นำเอา AI ในส่วนของ objects recognition มาใช้เพื่อทำเป็นตู้ขายของอัตโนมัติโดยสามารถใช้กับตู้

ADA-2GO Objects Recognition มีระบบตรวจนับสินค้า ประกอบด้วยโครงสร้างตู้เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีชั้นวางสินค้า ด้านหน้าเป็นแบบใสให้เห็นสินค้า โดยมีลักษณะพิเศษ คือ ระบบยืนยันตัวบุคคลการเปิดประตูตู้ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือการตรวจจับใบหน้า (Face Recognition)  มีเครื่องส่งสัญญาณชนิดหนึ่งที่ไวต่อแสง อุณหภูมิระดับรังสี (Sensor) ตัวที่รับความรู้สึกหรือมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหว (sensor) ด้านใน ตู้ทำหน้าที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในตู้มีกล้องสามารถจับสินค้าหรือวัตถุภายในตู้ได้ทั้งหมดและทุกชั้น มีการเปรียบเทียบสำหรับหาสินค้าที่ลูกค้าหยิบ และส่งผลไปแสดงรายการที่ระบบแสดงผล แล้วมีการจ่ายเงินผ่านระบบขายหน้าร้าน ที่รับข้อมูลจากกระบวนการเปรียบเทียบวัตถุสำหรับหาสินค้าที่ลูกค้าหยิบ และส่งผลไปแสดงรายการที่ระบบแสดงผล
เพื่อแสดงรายการสินค้าและคำนวนราคารวม พร้อมทั้งส่วนลดต่าง ๆ และทำการตัดเงินผ่านระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลสินค้าทั่วๆไปได้

2GO Objects Recognition